Siirry sisältöön

Hevosen hyvinvointityöryhmä nimetty

Hevosen hyvinvointityöryhmän jäsenet on valittu ja työryhmä aloittaa toimintansa keväällä. Ratsastajainliiton hallitus hyväksyi ryhmän puheenjohtaja eläinlääkäri Liisan Harmon esityksen tiistaisessa kokouksessaan.

Ratsastajainliiton strategian pohjana olevan vastuullisuusohjelman yksi painopistealueista on Hevosten rinnalla. Tavoitteena on edistää hevosen hyvinvointia kaikessa liiton toiminnassa ja lisätä ihmisten tietoisuutta hevosen hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä.

Myös hevosalan sosiaalinen lisenssi on tarkkailun alla. Hevosen hyvinvoinnin määrittelemisestä ja ylläpitoa tehdään kansainvälisesti tutkimusten ja keskustelun kautta. Niillä on vaikutusta myös Ratsastajainliiton toimintaan.

”Tavoitteena on edistää hevosten hyvinvointia etsimällä ja julkaisemalla ryhmän jäsenten laajan asiantuntemuksen avulla kerättyä ja tuotettua tietoa aiheeseen liittyen. Emme tule olemaan viranomaistaho, mutta annamme SRL:n hyvinvointityöryhmänä suosituksia ja käsittelemme hevosen hyvinvoinnin näkökulmasta esiin nousseita tapauksia. Tarkemmat toimintatavat muovautuvat ryhmän kokoontuessa ensimmäisiä kertoja”, hyvinvointityöryhmän puheenjohtaja Liisa Harmo sanoo.

Hevosen hyvinvointiin kohdistuvaa mielenkiintoa korostaa työryhmään hakeneiden määrä, yli 50 henkeä. Harmo esittikin hallitukselle alkuperäisen työryhmän koon laajentamista 8–10 henkeen, jotta työryhmän monialaisuus tulee varmistettua.

”Ryhmän jäsenet edustavat monipuolisesti hevosalaa. Heillä on laaja-alaista ja pitkäkestoista kokemusta hevosalan eri puolilta. Suurimmalla osalla on monipuolista ratsastus- ja tutkimustaustaa, mutta mukana on myös evolutiivisen antropologian ja antrozoologian tutkija.”

Nyt valinnat on tehty ensimmäiselle toimintakaudelle, loppuvuodelle 2023. Ryhmässä on mukana puheenjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä, ja Ratsastajainliiton hallituksen edustajana Salla Varenti.

”Meihin saa myös olla yhteydessä, dialogi toimii toivottavasti molempiin suuntiin. Työryhmän ulkopuolelle jäi paljon asiantuntevia henkilöitä”, Harmo korostaa.

Suomen Ratsastajainliiton hevosten hyvinvointityöryhmä 2023: 

Liisa Harmo, ell
puheenjohtaja

Tiina Harrinkari
koulutus: MMM (agr.), Equine Science Certificateammatti: maaseutuyrittäjä (maatila, freelancer-toimittaja, kouluttaja)

Heli Hyytiäinen
koulutus: MSc, PdDammatti: eläinlääketieteellisen tiedekunnan dosentti

Sonja Koski
koulutus: MSc, PdDammatti: apurahatutkija, ohjaaja tohtoriohjelmassa, biologisen antropologian dosentti

Anne-Mari Olbricht
koulutus: ELL, eläintenkoulutta (eat), ammatillinen opettajaammatti: toiminnanjohtaja, Suomen Hevostietokeskus ry

Tiina Seppälä
koulutus: MMM (agr.)ammatti: väitöskirjatutkija (hevosten ravitsemus), ruokinnan asiantuntija, maanviljelijä ja yrittäjä

Minna Tallberg
koulutus: eläintenkouluttajan at & eat, erikoistumisena hevosten ongelmakäytöksen hoitoammatti: hevostenkouluttaja, tietokirjailija

Kristina Tarkkala
koulutus: ratsastuksenopettaja, ammattivalmentajaammatti: ratsastuksenopettaja, valmentaja

Salla Varenti, SRL:n hallituksen edustajakoulutus: ratsastuksenopettaja (eat), hevosten valmentaja (at), agrologi (YAMK)ammatti: ratsastuskouluyrittäjä, ratsuttaja

Kati White
koulutus: eläinlääketieteen lisensiaatti, suorittaa eläinlääkäreiden eurooppalaista erikoistumiskoulutusta (eläinten hyvinvoinnin, lain ja etiikan aloilta)
ammatti: toiminnanjohtaja, SEY Suomen eläinsuojelu

Kati Hurme
sihteeri ja viestintä, SRL:n toimisto